, , ,

පවුල් ජීවිතයේ අවුල් විසඳාගන්නේ මෙහෙමයි

රු250.00

  • Author: සමරසිංහ ගුණසේකර
  • Buddhist attitude in family    No 31 (by Ajahn Brahmavamso Thero) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයකි
  • Publisher: Sunera Publisher
  • First Edition 2020
  • ISBN: 978-955-3750-06-8
  • 128 Pages

Availability: 2 in stock

Spread the love

Author: සමරසිංහ ගුණසේකර

Buddhist attitude in family    No 31 (by Ajahn Brahmavamso Thero) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයකි

Publisher: Sunera Publisher

First Edition 2020

ISBN: 978-955-3750-06-8

128 Pages

 

Buddhist attitude in family   – පවුල් ජීවිතයේ අවුල් විසඳාගන්නේ මෙහෙමයි.

Bringing up children – දරුවන් හදාවඩා ගන්නේ කෙසේද?

Sex, family, money and Buddhism  – කාමාස්වාදය, පවුල් කෑම, මුදල් හා බුදු දහම

Why are we here, why are we born? – අප මෙතැන සිටින්නේ ඇයි? අප මෙළොව ඉපදුනේ ඇයි?

 

#PaulJeewithayeAulVisadaganneMehemai #PawlJivithayeAwlWisadaganneMehamai #SamarasingheGunasekara #SinhalaPoth #OnlineBooks

Weight 0.154 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “පවුල් ජීවිතයේ අවුල් විසඳාගන්නේ මෙහෙමයි”

Your email address will not be published.