, , ,

පවුල් ජීවිතයේ අවුල් විසඳාගන්නේ මෙහෙමයි

රු250.00

  • Author: සමරසිංහ ගුණසේකර
  • Buddhist attitude in family    No 31 (by Ajahn Brahmavamso Thero) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයකි
  • Publisher: Sunera Publisher
  • First Edition 2020
  • ISBN: 978-955-3750-06-8
  • 128 Pages

Availability: 1 in stock

Author: සමරසිංහ ගුණසේකර

Buddhist attitude in family    No 31 (by Ajahn Brahmavamso Thero) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයකි

Publisher: Sunera Publisher

First Edition 2020

ISBN: 978-955-3750-06-8

128 Pages

 

Buddhist attitude in family   – පවුල් ජීවිතයේ අවුල් විසඳාගන්නේ මෙහෙමයි.

Bringing up children – දරුවන් හදාවඩා ගන්නේ කෙසේද?

Sex, family, money and Buddhism  – කාමාස්වාදය, පවුල් කෑම, මුදල් හා බුදු දහම

Why are we here, why are we born? – අප මෙතැන සිටින්නේ ඇයි? අප මෙළොව ඉපදුනේ ඇයි?

 

#PaulJeewithayeAulVisadaganneMehemai #PawlJivithayeAwlWisadaganneMehamai #SamarasingheGunasekara #SinhalaPoth #OnlineBooks

Weight 0.154 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “පවුල් ජීවිතයේ අවුල් විසඳාගන්නේ මෙහෙමයි”

Your email address will not be published. Required fields are marked *