, , ,

නෝරා සහ කඩමළු පැදුර

රු420.00

  • Author : නදීරා විජේන්ද්‍ර
  • Publisher : Thrimana Publications
  • First Edition 2020
  • ISBN -978-624-5533-03-9
  • 35 Pages

Availability: 9 in stock

Author : නදීරා විජේන්ද්‍ර

Publisher : Thrimana Publications

First Edition 2020

ISBN -978-624-5533-03-9

35 Pages

“කඩමලු පැදුරේ

කඩමලු පැදුරේ

මා කියනා දෙස

මා ගෙන යන්නේ”..

 

#NoraSahaKadamaluPadura #NadeeraWijendra #LamaPoth

Weight 0.091 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “නෝරා සහ කඩමළු පැදුර”

Your email address will not be published. Required fields are marked *