, ,

නිධන් දූපත

රු550.00

  • Author: චන්ද්‍ර අනගිරත්න
  • Treasure Island (by Robert Louis Stevenson) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය
  • Publisher: Dayawansa Jayakodi & Company
  • ISBN 978-955-686-010-8
  • 285 pages

Availability: 1 in stock

Author: චන්ද්‍ර අනගිරත්න

Treasure Island (by Robert Louis Stevenson) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය

Publisher: Dayawansa Jayakodi & Company

ISBN 978-955-686-010-8

285 pages

1883 දී මුලින්ම පළ වූ මෙම නව කථාව රොබට් ලුවී ස්ටීවන්සන් ගේ ඉතාම සාර්ථක හා ජනප්‍රියම කෘතිය වේ. සම්පූර්ණයෙන් අසංක්ෂිප්තව සිංහලයට පරිවර්තනය වන ප්‍රථම අවස්ථාවද මෙය වෙයි.

#NidanDupatha

Weight 0.360 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “නිධන් දූපත”

Your email address will not be published. Required fields are marked *