, ,

නැවතුම් නැති ජීවිතේ

රු1,000.00

  • Author : සමන් අතාවුදහෙට්ටි 
  • Life Without Limits (by Nick Vujicic) මෙම කෘතිය් සිංහල පරිර්තනයකි
  • Publisher : iRead Publisher
  • Second Batch 2019
  • ISBN : 978-955-21-2797-7
  • 303 Pages

Out of stock

Author : සමන් අතාවුදහෙට්ටි 

Life Without Limits (by Nick Vujicic) මෙම කෘතිය් සිංහල පරිර්තනයකි

Publisher : iRead Publisher

Second Batch 2019

ISBN : 978-955-21-2797-7

303 Pages

අතපය නැතිව ඉපැදුණු නික් ජීවිතය ජයගත් අන්දම පෙන්වා දෙමින් ලියූ පළමු පොත       ‘ සීමා නැති ජීවිතේ ‘ ලොව පුරා අළෙව වාර්තා තැබීය. 

මේ ඔහු ගේ දෙවැනි පොත යි. සුබවාදී ආකල්ප හා ජීවිතය ජය ගැනීමේ මග පිළිබඳව දේශන පවත්වමින්, ලොව පුරා ආදරය හා භක්තිය බෙදා හදා දෙන නික් අපේ ජීවිත ජය ගැනීම සදහා සිය අත්දැකීම් ගණනාවක් මේ පොත ඔස්සේ අපට පෙන්වා දෙයි. නොහැකියාවන් හැකියාවන් බවට ද, අසම්පූර්ණත්වය පරිපූර්ණත්වය බවට ද, පරාජයන් ජයග්‍රහණ බවට ද හරවා ගැනීමේ සූත්‍රයයි ‘ නැවතුම් නැති ජීවිතේ ‘ 

සමන් අතාවුදහෙට්ටි.

#NawathumNathiJeewithe #SamanAthawudahetti #SinhalaPoth #SinhalaPariwarthana

Weight 0.366 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “නැවතුම් නැති ජීවිතේ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *