,

ධර්ම විනිශ්චය

රු280.00

  • Author : රේරුකානේ චන්දවිමල මහනාහිමි 
  • Publisher : Ajith Printers (Pvt) Ltd
  • Eighteen Batch 2018 
  • ISBN 955-8663-22-0
  • 240 Pages

Out of stock

Author : රේරුකානේ චන්දවිමල මහනාහිමි 

Publisher : Ajith Printers (Pvt) Ltd

Eighteen Batch 2018 

ISBN 955-8663-22-0

240 Pages

සත්‍යය ඔබ ලඟ ම ය. එය බඹයක් පමණ වූ ඔබේ සිරුරෙන් ම අවබෝධ කළ හැකිය.

එහෙත් එය අසීරු ය.

වෙනත් කිසිවකුට උපාධියක් ලෙස

එය ඔබට පිරිනැමිය නො හැකිය.

තථාගතයන් වහන්සේට කළ හැක්කේ ද මඟ කියා දීම පමණෙකි, එය සොයා ගත යුත්තේ ඔබ ම ය. 

ඒ නිවැරදි මග අකුරක් අඩු නොකොට වටහා ගැනීමට අතිපූජ්‍ය රේරුකානේ චන්දවිමල මහනාහිමියන්ගේ සරල පොත් පෙල ඔබට උපකාර කරයි.

ශ්‍රී චන්දවිමල ධර්ම පුස්තක සංරක්ෂණ මණ්ඩලය                         

 

#DharmaVinishchaya #RerukaneChandavimalaMahanahimi #BauddaGrantha

Weight 0.288 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ධර්ම විනිශ්චය”

Your email address will not be published. Required fields are marked *