, , ,

තැනිතලා රෝස මල

රු590.00

  • Author – චිත්‍රා අමරසේකර
  • Little Town In The Ozarks (by Roger Lea MacBride) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයකි.
  • Publisher – samayawardhana Book Shop (Pvt) Ltd
  • First Edition 2012
  • ISBN 978-955-570-712-1
  • 244 Pages

Out of stock

Author – චිත්‍රා අමරසේකර

Little Town In The Ozarks (by Roger Lea MacBride) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයකි.

Publisher – samayawardhana Book Shop (Pvt) Ltd

First Edition 2012

ISBN 978-955-570-712-1

244 Pages

 

 

#ThanithalaRosaMala #ThenitalaRosamala #ChithraAmarasekara #SinhalaPoth #ParivarthanaPoth #OnlineBooks

Weight 0.311 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “තැනිතලා රෝස මල”

Your email address will not be published. Required fields are marked *