, , ,

ටාර්සන් සහ කුහුඹු මිනිස්සු

රු400.00

  • Author: කේ. ජී. කරුණාතිලක
  • Tarzan and the Ant Men (by Edgar Rice Burroughs) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය
  • Publisher: Dayawansa Jayakodi & Company
  • ISBN 955-551-194-2
  • 340 pages

Availability: 1 in stock

Author: කේ. ජී. කරුණාතිලක

Tarzan and the Ant Men (by Edgar Rice Burroughs) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය

Publisher: Dayawansa Jayakodi & Company

ISBN 955-551-194-2

340 pages

සිය අහස් යානය ක්‍රියා විරහිත වීමෙන්, වානරයන් ගේ ටාර්සන් මහා කටු වනාන්තරය පිටුපසට ඇද වැටෙන තුරු, කිසි ම කෙනෙකු එම වනාන්තරය මැදින් ගමන් කර තිබුණේ නැත. එම වනාන්තරයට ඔබ්බෙන් ඉතා සුන්දර රටක් වී ය. එහි ජීවත් වූයේ පැරණි ශිලා යුගයට අයත් අලාලි ගෝත්‍රික යෝධ ස්ත්‍රීන් ය. ඔවුහු සිය පිරිමින්ට සැලකුවේ වහලුන්ට සලකන්නාක් මෙනි. මේ අලාලි රටට ඔබ්බෙන් කුහුඹු මිනිසුන් ගේ රට පිහිටියේ ය. මේ කුඩා මිනිසුන් ගේ උස අඟල් දහ අටක් වී ය! මේ කුඩා මිනිසුන් විසින් අල්ලා ගනු ලැබූ ටාර්සන්, ඔවුන් ගේ විද්‍යාත්මක ඤාණයෙන් ටාර්සන් ගේ ශරීර ප්‍රමාණය ද අඟල් දහ අටකට අඩු කරනු ලැබ, ගල් වළවල වහලකු වශයෙන් සේවයට ගනු ලැබී ය!

#TarzanSahaKuhubuMinissu

Weight 0.400 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ටාර්සන් සහ කුහුඹු මිනිස්සු”

Your email address will not be published. Required fields are marked *