, ,

ටාගුස් හෙවත් අශ්ව මිනිසා

රු250.00

  • Author : තත්සරනී සතරසිංහ 
  • Adam Blade Tagus – The Horse Man (by Beast Quest) මෙම කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයකි
  • Publisher : Samanthi Publishers
  • First Edition 2013
  • ISBN 978-955-0084-70-8
  • 80 Pages

Availability: 2 in stock

Author : තත්සරනී සතරසිංහ 

Adam Blade Tagus – The Horse Man (by Beast Quest) මෙම කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයකි

Publisher : Samanthi Publishers

First Edition 2013

ISBN 978-955-0084-70-8

80 Pages

“ ටාගුස් ” ටොම් සෙමින් මිමිණුවා. එක්වරම… මෘගයා මිහිඳුම අතරින් ටොම් දෙසට එන්නට වුනා. ටොම් බලා සිටියේ විශ්මයට පත්ව. ටාගුස් අඩක් මිනිසෙක්….

#TagusHewathAshwaMinisa #ThathsaraniSatharasinghe #SinhalaPoth #Pariwarthana

 

Weight 0.105 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ටාගුස් හෙවත් අශ්ව මිනිසා”

Your email address will not be published. Required fields are marked *