, ,

ටාක්ස් හෙවත් මැමත් අවතාරය

රු250.00

  • Author : තත්සරණි සතරසිංහ 
  • Adam Blade Tusk – The Mighty Mammoth (by Beast Quest) මෙම ⁣කෘතියේ සඅංහල පරිවර්තනයකි
  • Publisher : Samanthi Publisher
  • First Edition 2013
  • ISBN : 978-955-0084-51-7
  • 80 Pages

Out of stock

Author : තත්සරණි සතරසිංහ 

Adam Blade Tusk – The Mighty Mammoth (by Beast Quest) මෙම ⁣කෘතියේ සඅංහල පරිවර්තනයකි

Publisher : Samanthi Publisher

First Edition 2013

ISBN : 978-955-0084-51-7

80 Pages

 

” අඩි සළකුණ “

අන්ධකාරය තුළින් දෑස් විහිදු ටොම් කිව්වා.

” ටස්ක් ළඟපාත ඉන්නවා.”

කෙඳිරි ගෑ ස්ටොම් පසුපසට වුණා.

ටොම් බියපත් අශ්වයාගේ ගෙල අතගෑවා.

“සේරම හරි.”

ඔහු මිමිණුවා.

“බය වෙන්න එපා.”

#TaksHewathMemathAwatharaya #ThathsaraniSatharasinghe #SinhalaPoth #SinhalaPariwarthana

 

Weight 0.106 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ටාක්ස් හෙවත් මැමත් අවතාරය”

Your email address will not be published. Required fields are marked *