ජීවිතය වෙනස් කරන කතා 3

රු400.00

  • Author : කැලුම් වැලිගම 
  • Publisher : Vishishta Publisher
  • ISBN : 978-955-7587-05-9
  • 136 Page 

Out of stock

 

Author : කැලුම් වැලිගම 

Publisher : Vishishta Publisher

ISBN : 978-955-7587-05-9

136 Page 

මේ ජීවන චාරිකාවේදී, සමහරවිට වැටෙයි. වැටුණාම රිදෙයි. රිදුනාම ඇඬෙයි. ඒත් ආයෙත් අමාරුවෙන් නැගිටිලා ඉදිරියටම පියවර තබන්න සිද්ධ වෙයි. වැටි වැටි නැගිටිමින් ජීවිතයට තේරුමක් දෙන්න ජීවත් වෙන සැමට මේ අපූරු කතා තහනම් නොවන උත්තේජකයක් වනු ඇත.

#JeewithayaWenasKaranaKatha3 #KelumWeligama #SinhalaPoth

Weight 0.172 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ජීවිතය වෙනස් කරන කතා 3”

Your email address will not be published. Required fields are marked *