, , ,

ජීවිතය කියන්නේ පටලැවිලි ගොඩක්. මේ පටලැවිලි ලිහා ගන්නේ කොහොමද ?

රු250.00

  • Author: සමරසිංහ ගුණසේකර
  • Entanglement No 29  (by Ajahn Brahmavamso Thero) මෙම කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයකි
  • Publisher: Sunera Publishers
  • Frist Edition 2019
  • ISBN: 978-955-3750-04-4
  • 120 Pages

Availability: 3 in stock

Author: සමරසිංහ ගුණසේකර

Entanglement No 29  (by Ajahn Brahmavamso Thero) මෙම කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයකි

Publisher: Sunera Publishers

Frist Edition 2019

ISBN: 978-955-3750-04-4

120 Pages

 

Entanglement – ජීවිතය කියන්නේ පටලැවිලි ගොඩක්. මේ පටලැවිලි ලිහාගන්නේ කොහොමද?

Buddhist attitude to death and life – මරණය හා ජීවත්වීම පිළිබඳව බුදුදහම කියන්නේ කුමක්ද?

Freedom – ඔබ, ඔබේ ගෙදරට අකැමැතිනම්, ගෙදර සිරගෙයක්. එසේ නම් නිදහස යනු කුමක්ද ?

Lower your expectations – බලාපොරොත්තු ඉහළ ගිය තරමට වේදනාව ද වැඩියි.

 

#JeevithayaKiyannePataleviliGodakMePatalevillaLihaGanneKohomada #SamarasingheGunasekara #SinhalaPoth #OnlineBooks

Weight 0.158 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ජීවිතය කියන්නේ පටලැවිලි ගොඩක්. මේ පටලැවිලි ලිහා ගන්නේ කොහොමද ?”

Your email address will not be published. Required fields are marked *