,

චිත්‍ර අඳිමු 2 (චිත්‍ර ඇඳිමේ පහසු ක්‍රම)

රු350.00

  • Author : භද්‍රජි මහින්ද ජයතිලක
  • Publisher: Samanthi Publishers
  • First Edition 2017
  • ISBN 978-955-084-193-6
  • 56 Pages

Availability: 1 in stock

Author : භද්‍රජි මහින්ද ජයතිලක

Publisher: Samanthi Publishers

First Edition 2017

ISBN 978-955-084-193-6

56 Pages

 

භද්‍රජි මහින්ද ජයතිලක, ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ, කැලිෆෝනයාවේ ජීවත් වෙයි. ඔහු එහි චිත්‍රකරණය හා නාට්‍යකරණය උගන්වයි. මේ පොතෙහි එන පාඩම්, ඒහු විසින් නිර්මාණය කරන ලද ඉගැන්වීම් ක්‍රම උපයෝගි කර ගනියි. සම්මාන දිනූ ලේඛකයෙකු වන භද්‍රජී විවිධ විෂය කෘති 100 කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් ලියා ඇත.

#ChithraAdimu2 #BhadrajiMahindaJayathilaka #SinhalaPoth #EducationalBooks #OnlineBooks

Weight 0.156 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “චිත්‍ර අඳිමු 2 (චිත්‍ර ඇඳිමේ පහසු ක්‍රම)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *