,

ගෝතම ගීතය

රු850.00

  • Author : ජයසේන ජයකොඩි 
  • Publisher : Dayawansa Publisher 
  • Fifth Batch 2010     
  • ISBN 978-955-551-764-5
  • 263 Pages

Out of stock

Author : ජයසේන ජයකොඩි 

Publisher : Dayawansa Publisher 

Fifth Batch 2010     

ISBN 978-955-551-764-5

263 Pages

“ එ සේ නම් බ්‍රහ්මණය මම ඔබ විචිරමි. අතපත් නිලුපුලෙක පුසුඹ පැහැය හා සොබාව කොතරම් කලක් ආස්වාදනය කළහැකි දැ යි කියන්න ?

“ හෝරාවක් දෙ හොරාවක් හෝ එයට ද වැඩි කාලයක් ආස්වාදනය කළහැකි වන්නේ ය.”

“ පින්වත් බ්‍රාහ්මණය, ඒයින් ඉක්බිති ව එහි පුසුඹ පැහැය හා සෝබාව කෙසේ ද? මුකුලිත වූ කවර හෝ පුෂ්පයක් සියතට ගෙන සිඹින්නෙක්, නරඹන්නෙක් සිටිත් ද? පින්වත් බ්‍රාහ්මණය, මම යළිත් ඔබ විචාරන්නෙමි. මෙහි පසුවන ස්ත්‍රීන් දෙ දෙනා ගෙන් ඔබ දියණිය මට හඳුන්වා දෙන්න?”

‘’කුමරාණෙනි.ආරම්භයේදී කෝළ හැඟීමෙන්  යුතු ව .මහත් වේගයෙන් ඇසමරමින් නෙතඟ බැලුම් ඇතිව සිට .දැන් හේබාගිය ළහේපලු පතක් සේ පහත්  කැරගත්  හිසින්  ද. අඩව පියාගත් නෙතින් ද පසුවන අභිරූමතිය  මාගේ දියණි ය. ඔබගේ දකුණු පසින් පසුවන් නී ඔ් ය. මාලාදාමය වමතින් බාගත්වනම සිටින් නී ද ඔී ය.”

“බ්‍රාහ්මණ ය මම ඇය හඳුනාගතිමි.ඔබ බිරින්දෑත් දෝණියන්දෑත් අතර වයස් පරතරයක් ඇති බව පමණක් දකිමි.එකියක සුරූපියක හා අනියකවිරූපියක බව නොදකිමි.මෙයින් විසි තිස් වසරකට පෙර ඔබ බිරින්දෑ කෙසේද බ්‍රොහ්මණ ය.?

බ්‍රාහ්මණයාගේ මුව ප්‍රහර්ෂයෙන් පිරිහී ගියේය. “කුමාරයාණෙනි. එවකට ඇය ද මාගේ දියණියට සමාණ රූ ඇති රූමතියක්ව සිටියා ය.”

“එ සේ නම් බ්‍රාහ්මණ ය.තවත් විසි තිස් වසරකට  පසු ඔබේ දියණිය කෙසේදැයි ඔබට කිව හැකි ද?”

#GothamaGeethaya #JayasenaJayakodi #SinhalaPoth #

Weight 0.290 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ගෝතම ගීතය”

Your email address will not be published. Required fields are marked *