,

ගොවිගෙදර මෙවලම්

රු1,000.00

Author :මහින්ද කුමාර දළුපොත 

Publisher :ෆාස්ට් පබ්ලිෂින් (ප්‍රයිවට්) ලිමිටඩ් 

Edition : First Edition 2016

ISBN :978-955-677-599-0

Pages : 372

Availability: 3 in stock

ගොවිගෙදර මෙවලම් : ඇහැටුවැව – සාම්ප්‍රදායික වැව්ගම්මාන ආශ්‍රිත ජනශ්‍රැති පර්යේෂණය  

Author :මහින්ද කුමාර දළුපොත 

Publisher :ෆාස්ට් පබ්ලිෂින් (ප්‍රයිවට්) ලිමිටඩ් 

Edition : First Edition 2016

ISBN :978-955-677-599-0

Pages : 372

ගොවිගෙදර මෙවලම් සරල ය. භාවිතය පහසු ය. පරිසර හිතකාමී ය. දැව – කෝටු , වැල් – පට්ටා , ගල් -මැටි හෝ ලෝහ ඇසුරේ සැකසුණු ද්‍රව්‍යමය සංස්කෘතියකි. එනිසා ගොවිගෙදර මෙවලම් හා සබැඳි සිරිත් – විරිත් , වත් පිළිවෙත්, කිලි – තහංචි , හීපද හා පිරුළු බඳු අනේක විධ ජනසම්ප්‍රදායන් විචිත්‍ර ය. මෙකී ද්‍රව්‍යමය ජන සංස්කෘතිය අද්‍යතනයෙන් බැහැර වේ. එහෙයින්  ඇහැටුවැව වැව්ගම්මාන ඇසුරේ පැවැති ගොවිගෙදර මෙවලම් , එහි ජනශ්‍රැති හා සම්ප්‍රදායික දැනුම පිළිබඳ ව මේ ග්‍රන්ථයෙන් විග්‍රහ කෙරෙයි.

#GoviGedaraMewalam #MahindaKumaraDalupotha

Weight 0.665 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ගොවිගෙදර මෙවලම්”

Your email address will not be published. Required fields are marked *