, , , ,

කාව්‍ය විචාරය

රු175.00

  • Author : මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ
  • Publisher : Sarasa Publisher
  • Seventh Batch 2016
  • ISBN : 978-955-0201-73-0
  • 83 Pages

Availability: 2 in stock

Author : මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ

Publisher : Sarasa Publisher

Seventh Batch 2016

ISBN : 978-955-0201-73-0

83 Pages

” කලාත්මක නිර්මාණයකින් අප එකිනෙකා ලබන්නේ එක සමාන ආස්වාදයන් නොවේ. අපේ සහජ හැඟීම්, රුචිය, අත්දැකීම් හා උගැන්ම ද අනුව අප එකිනෙකා ලබන ආස්වාදය වෙනස් වෙයි ”

කාව්‍ය විචාරය අරභයා මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ විසින් ලියන ලද ලිපි  හතක් මෙම පොතට ඇතුළත් වෙයි. සාහිත්‍ය විචාරය හා රස වින්දනය පිළිබඳ හැදැරීමට උනන්දුවක් දක්වන සිසුන්ට මෙන්ම ගුරු භවතුන්ට ද මෙය එකසේ ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇත.

#KavyayaVicharaya #MartinWickramasinghe #SinhalaPoth

Weight 0.116 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “කාව්‍ය විචාරය”

Your email address will not be published. Required fields are marked *