, , , ,

25.ඔබ සිතාගෙන සිටිනවාට වඩා ඔබේ සිත බලසම්පන්නයි. විස්මිතයි. සහ තවත් දේශන

රු250.00

  • Author : සමරසිංහ ගුණසේකර
  • Publisher : Sunera Publishers
  • Second Batch 2019
  • ISBN 978-955-0079-85-8
  • 136 Pages

Out of stock

Author : සමරසිංහ ගුණසේකර

Publisher : Sunera Publishers

Second Batch 2019

ISBN 978-955-0079-85-8

136 Pages

 

Dammapada first line

ඔබ සිතාගෙන සිටිනවාට වඩා ඔබේ සිත බලසම්පන්නයි. විස්මිතයි.

Don’t think, contemplate

සිත ගැන වගේම ශරීරය ගැන ද මෙනෙහි කිරීමෙන් බොහෝ ගැටලු විසඳාගන්න පුළුවන්.

How to not have any stress?

මානසික පීඩාවලින් තොරව සාර්ථක ජීවිතයක් ගත කරන්නේ කෙසේ ද?

Career success and failture

සාර්ථක භාවයේ ගමන් සඟ සුදු හාමුදුරුවන්ගෙන් දැනගන්න

 

#ObaSithagenaSitinawataWadaObeSithaBalasampannaiVismithai #SamarasingheGunasekara #SinhalaPoth #OnlineBooks

Weight 0.167 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “25.ඔබ සිතාගෙන සිටිනවාට වඩා ඔබේ සිත බලසම්පන්නයි. විස්මිතයි. සහ තවත් දේශන”

Your email address will not be published. Required fields are marked *