, , , ,

ඉර හඳ තරු මැද

රු350.00

  • Author: එස්. එම්. බන්දුසීල
  • OF TIME AND STARS (by Arthur C. Clarke) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය
  • Publisher: S & T Group
  • Second Batch 2013
  • ISBN 978-955-1080- 42-6
  • 82 Pages

Out of stock

Author: එස්. එම්. බන්දුසීල

OF TIME AND STARS (by Arthur C. Clarke) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය

Publisher: S & T Group

Second Batch 2013

ISBN 978-955-1080- 42-6

82 Pages

 

  • පොළොව යට ඇති ශිෂ්ටාචාරයක්
  • අත ලඟ එන අයිස් යුගයක්
  • අපට මග පෙන්වූ අමුත්තෙක්
  • ලෝක විනාශය ගැන කියවෙන පණිවුඩයක්

මෙම ප්‍රබන්ධය විද්‍යාත්මක අදහස් පැහැපත් කරනු පමණක් නොව, වෙනස් ආකාරයකට සිතීමට ද පාඨකයාට අනුබල දෙනු නොවනුමානයි.

 

#IraHandaTharuMada #SMBanduseela #ආතර්සීක්ලාක් #විද්‍යාප්‍රබන්ධ #Vidyaprabanda #Pariwarthana #SinhalaScienceFiction #ArthurCClarke

Weight 0.120 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ඉර හඳ තරු මැද”

Your email address will not be published. Required fields are marked *