, , ,

ඇනා කැරනිනා

රු800.00

  • Author: මුනිදාස සෙනරත් යාපා
  • Anna Karenina (by Leo Tolst) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයකි
  • Publisher: M.D Gunasena Publishers
  • New Batch 2020
  • ISBN 955-21-0199-9
  • 599 Pages

Out of stock

Author: මුනිදාස සෙනරත් යාපා

Anna Karenina (by Leo Tolst) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයකි

Publisher: M.D Gunasena Publishers

New Batch 2020

ISBN 955-21-0199-9

599 Pages

 

‘ ඕ ආයාසයෙන් ම සිය දෙ ඇසෙහි කාන්තිය එහෙත් ඇගේ මුව කොනක රැඳී තුබූ මඳ සිනාව අතරින්, ඇගේ සිතැඟිවලට විරුද්ධ මෙන් ඒ කාන්තිය විහිදෙන්නට වන.’

#AnnaKarenina #MunidasaSenarathYapa #SinhalaPoth #SinhalaParivarthanaPoth

Weight 0.413 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ඇනා කැරනිනා”

Your email address will not be published. Required fields are marked *