, ,

ආදරණීය ගුරුභවතුනි

රු500.00

  • Author : සරත් විජේසූරිය 
  • Publisher : Wijesooriya Publisher
  • Sixth Batch 2019
  • ISBN 978-955-652-994-2
  • 222 Pages

Availability: 8 in stock

Author : සරත් විජේසූරිය 

Publisher : Wijesooriya Publisher

Sixth Batch 2019

ISBN 978-955-652-994-2

222 Pages

දරුවන්ගේ ජීවිත ආලෝකවත් කරන වැදගත්ම ස්ථානය පාසලයි. සැබැවින්ම පාසලක් උතුම් තැනකි. පාසලක සිටින්නේ දැනුම් තේරුම් ඇති වැඩිහිටියන් සහ දැනුමෙන්, කුසලතාවලින් සහ ආකල්පවලින් ටිකෙන් ටික වඩා වර්ධනය කළ යුතු දරුවන්ය. පාසලක සිටින වැඩිහිටියන් හා පාසලක සිටින දරුවන් සතුටින් මෙන්ම ප්‍රීතියෙන් සිටීම අවශ්‍ය වේ. මේ දෙපිරිසට සතුටින් සහ ප්‍රීතියෙන් කාලය ගත කිරීමට අත්‍යාවශ්‍ය වන්නේ අවබෝධයයි. ඒ අවබෝධ සාධනීය අන්දමින් ඇති කර ගැනීමට කල්පනා කළ යුත්තේ ගුරු භවතුන්ය. 

#AdaraneeyaGurubawathuni #SarathWijesooriya #SinhalaPoth

Weight 0.236 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ආදරණීය ගුරුභවතුනි”

Your email address will not be published. Required fields are marked *