, , ,

අපොයියාව

රු600.00

  • Author: මහින්ද ප්‍රසාද් මස්ඉඹුල
  • Publisher: Santhawa Publications
  • Eighth Edition 2022
  • ISBN 978-624-5314-08-9
  • 108 pages
  • Note: අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයෙන් පාසල් පුස්තකාල සදහා නිර්දේශිත කෘතියකි

Availability: 1 in stock

Author: මහින්ද ප්‍රසාද් මස්ඉඹුල

Publisher: Santhawa Publications

Eighth Edition 2022

ISBN 978-624-5314-08-9

108 pages

Note: අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයෙන් පාසල් පුස්තකාල සදහා නිර්දේශිත කෘතියකි

අපේ ප්‍රෙහ්ලිකාවට වචන පැමිණෙන්නේ ද හරියට මේ පාරවල් සතර ඔස්සේ අප අපගේ ගෙදරට පිවිසෙනවා වාගේ ය. අක්කා වැනි සිනිදු වචන කලින් පැමිණෙයි. අපි වැනි දඟකාර වචන රංචු ගැසී පැමිණයි. අම්මා, කිරිඅම්මා වැනි ගැහැනු වචන ළඟ පාරවල්වලින් ඉක්මනින් අඩි තබා පැමිණෙන අතර තාත්තා වැනි ලොකු වචන රෑ බෝ වී පැමිණෙයි. කෙසේ නමුත් රාත්‍රිය වන විට සැවොම ගෙදරට එකතු වෙති.

#Apoiyawa #MahindaPrasadMasimbula #ForKids #ReadingForKids #SinhalaBooksForKids

Weight 0.100 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “අපොයියාව”

Your email address will not be published. Required fields are marked *