,

අපේ ජනක්‍රීඩා

රු250.00

Author :මහින්ද කුමාර දළුපොත 

Publisher :ෆාස්ට් පබ්ලිෂින් (ප්‍රයිවට්) ලිමිටඩ් 

Edition : Third Batch 2017

ISBN :978-955-677-121-3 

Pages : 135

Availability: 4 in stock

Author :මහින්ද කුමාර දළුපොත 

Publisher :ෆාස්ට් පබ්ලිෂින් (ප්‍රයිවට්) ලිමිටඩ් 

Edition : Third Batch 2017

ISBN :978-955-677-121-3 

Pages : 135

අපේ සෑම ජනක්‍රීඩාවක් ම බිහිවීමට සාමාජීය හේතුවක් බලපා තිබේ. ‘කණා මුට්ටි’ හා ‘කොට්ට පොර’ බිහිවන්නේ, යටත්විජිත යුගයේ අංගම්පොර සටන් කලාව තහනම් කිරීමත් සමඟය.‘ජොරා පැනිල්ල’ මඟින් එකල රාජ්‍ය තන්ත්‍රය සරදමට ලක් කරන අතර, ‘රාහු ගිලීම’ හා ‘රට ඇල්ලීම’ මඟින් මානසික හා කායික නිර්භීතකම ප්‍රදර්ශනය කෙරේ. 

‘අපේ ජනක්‍රීඩා’ පොතින් ජනක්‍රීඩා බිහිවීමට බලපෑ සමාජීය පරිසරය විමසන අතර, ඒ ඒ ජනක්‍රීඩා කෙසේ අනුගමනය කළ යුතු දැයි පියවරින් පියවරට විස්තර කෙරේ. දැයේ දූ පුතුන්ට පහසුවෙන් කළ හැකි ජනක්‍රීඩා 30ක් පිළිබඳ තොරතුරු මේ පොතට ඇතුළත් ය. එමඟින් අපේ ජනඋරුමයත්, සමාජ සාමූහිකත්වයත් පහසුවෙන් ගොඩනඟා ගත හැකි බව මේ ජනක්‍රීඩාවල යෙදෙන විට ඔබට වැටහෙනු ඇත.  

#ApeJanakreeda #MahindaKumaraDalupotha

Weight 0.165 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “අපේ ජනක්‍රීඩා”

Your email address will not be published. Required fields are marked *