,

අපරාධ විද්‍යාව

රු600.00

  • Author : මහාචාර්ය දයා අමරසේකර
  • Publisher : S Godage & Sahodarayo (Pvt) Company 
  • Third Batch  2021 
  • ISBN 978-955-30-5441-8  
  • 128 Pages

Out of stock

Author : මහාචාර්ය දයා අමරසේකර

Publisher : S Godage & Sahodarayo (Pvt) Company 

Third Batch  2021 

ISBN 978-955-30-5441-8  

128 Pages 

 

අපරාධ විද්‍යාව නූතනයෙහි ප්‍රබල ඉල්ලුමක් පවතින ජනප්‍රිය විෂයය ධාරාවකි. විශ්වවිද්‍යාල මට්ටමින් පරිබාහිරව විවිධ ආයතන රැසක් නූතනයෙහි අපරාධ විද්‍යාව පිළිබඳ හැදෑරීම, උනන්දුජනක ලෙස සිදු කරනු පෙනේ.

මෙම කෘතිය අපරාධ විද්‍යාවේ සඳහන් සංකල්ප, මතවාද හා කාලීන ප්‍රවණතා කිහිපයක් ඉතා විෂයබද්ධව සාකච්ඡා කළ කෘතියකි. අපරාධ විද්‍යාවේ සඳහන් න්‍යායයන් මුල් වරට සිංහලයෙන් සවිස්තරාත්මකව සාකච්ඡා කරන්නේ මෙම කෘතියෙන් බව කිව යුතුය.

දයා අමරසේකර සමාජ විද්‍යා ලේඛනය පිළිබඳව ප්‍රබල මෙහෙවරක් සිදු කළ මහාචාර්යවරයෙකි. සමාජ විද්‍යාව, මානව විද්‍යාව මෙන්ම අපරාධ විද්‍යාව පිළිබඳව ද ඔහු දක්වන උනන්දුව තත් විෂය ක්ෂේත්‍රය පිළිබඳ සිංහල පාඨකයාට කරනු ලබන අනල්ප වූ අනුබලයකි. 

#AparadhaVidyawa #ProfeserDayaAmarasekara #AparadaVidyawa #OnlinePoth #OnlineBooks  

Weight 0.164 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “අපරාධ විද්‍යාව”

Your email address will not be published. Required fields are marked *