, , , ,

3001

රු450.00

  • Author:  එස්. එම්. බන්දුසීල
  • 3001 (by Arthur C Clarke) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය
  • Publisher: S & T Group
  •  Third Batch 2017
  • ISBN 978-955-1080- 28-0
  • 150 Pages

Out of stock

Author:  එස්. එම්. බන්දුසීල

3001 (by Arthur C Clarke) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය

Publisher: S & T Group

Third Batch 2017

ISBN 978-955-1080- 28-0

150 Pages

 

ආතර් සී. ක්ලාක් තම තුන් ඈඳුතු විද්‍යා ප්‍රබන්ධයේ අවසාන කොටස වන 3001 මගින් ඉදිරිපත් කරන්නේ මිනිස් වර්ගයාගේ අනාගතය පිළිබඳ චිත්තාකර්ෂණීය දර්ශනයයි.

2001 දී අභ්‍යාවකාශයට පාවුණු ප්‍රෑන්ක් පුල් නැවත පණ ගැන්වීමෙන් පසුව එදා ආරම්භ කළ කාර්යය නිම කිරීමට පියවර ගනී. තාරකා දරුවෙක් බවට පත්වූ ඩේව් බෝමන් මෙන්ම ඔහුගේම කොටසක් බවට පත්වී ඇති හල් නම් පරිගණකයද, 3001දී නැවතත් මිනිස් වර්ගයාගේ අනාගතය තීරණය කිරීමේ කාර්යයට සම්බන්ධ වන්නේ නොසිතූ විරූ අයුරිනි.

 

#3001 #SMBanduseela #ආතර්සීක්ලාක් #විද්‍යාප්‍රබන්ධ #Vidyaprabanda #Pariwarthana #SinhalaScienceFiction #ArthurCClarke

Weight 0.190 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “3001”

Your email address will not be published. Required fields are marked *