, , , ,

2061

රු500.00

  • Author:  එස්. එම්. බන්දුසීල
  • 2061 (by Arthur C Clarke) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය
  • Publisher: S & T Group
  •  Fourth batch 2009
  • ISBN 978-955-1080- 27-3
  • 174 Pages

Out of stock

Author:  එස්. එම්. බන්දුසීල

2061 (by Arthur C Clarke) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය

Publisher: S & T Group

Fourth batch 2009

ISBN 978-955-1080- 27-3

174 Pages

 

වර්ෂ 2061 දී පොලව මත සූර්යන් දෙකක් බැබලෙද්දී හැලීගේ දූම කේතුව නැවත වරක් සූර්ය ග්‍රහ මණ්ඩලය තුළින් ගමන් කරයි.

මිනිස් ආසාවන් හා භෞතික විද්‍යාවේ නීති අතර, හැලී හමුවීමට යන අභ්‍යවකාශ යානයේ ඉරණම තීරණය වෙද්දී, සියවස් ඉක්මවූ හේවුඩ් ප්ලොයිඩ්ට, ඩේව් බෝමන් හා හල් නැවත හමුවෙයි.

අප කැමති වූවත් නැතත් මන්දාකිනියේ පරිණාමයේදී මිනිස් වර්ගයා වැදගත් කාර්ය භාරයක් ඉටුකල යුතු බව අසීමිත බලයක් සහිත බුද්ධියකින් තීරණය වෙයි.

 

2001 අභ්‍යාවකාශ වීර කාව්‍ය තේමාව වූයේ මිනිස් ආරම්භය හා අනාගතයයි.

2010 මිනිස් චින්තනයේ කඩඉම තවත් ඈතට ගිය ප්‍රබන්ධයකි.

2061 තාරකා දෙසට යන මිනිස් පරිණාමය පිළිබඳ කතාවයි.

 

#2061 #SMBanduseela #ආතර්සීක්ලාක් #විද්‍යාප්‍රබන්ධ #Vidyaprabanda #Pariwarthana #SinhalaScienceFiction #ArthurCClarke

Weight 0.230 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “2061”

Your email address will not be published. Required fields are marked *