, , , , , ,

2001 අභ්‍යවකාශ වීර චාරිකාව-1

රු500.00

  • විශ්ව සම්මානයට පාත්‍ර වූ සිනමා කෘතියක් වූ ආතර් සී ක්ලාක් ගේ විද්‍යා ප්‍රබන්දය.
  • Author : එස්. එම්. බන්දුසීල
  • 2001 (by Arthur C Clarke) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය
  • Publisher : S & T Group 
  • ISBN 978-955-1080-25-9
  • 176 Pages

Out of stock

විශ්ව සම්මානයට පාත්‍ර වූ සිනමා කෘතියක් වූ ආතර් සී ක්ලාක් ගේ විද්‍යා ප්‍රබන්දය.

Author : එස්. එම්. බන්දුසීල

2001 Space Odyssey (by Arthur C Clarke) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය

Publisher : S & T Group 

ISBN 978-955-1080-25-9

176 Pages

හිරු එලියට නිරාවරණය වූ විට සංඥා නිකුත් කරන උපකරණයක්…

මින් වසර ලක්ෂ ගනනකට පෙර එය හඳේ වැළලු බුද්ධිමත්  සොයා ගිය ගමනක්…

මිනිස් සගයන් වනසා දමා තම අරමුණ ඉටුකර ගැනීමට මාන බලන පරිගණකයක්…

අභ්‍යවකාශයේදී හමුවන  ලෙයින් මසින් පමණක්  නොව සිරුරින්ද තොර ජීවිතයක්…..

#2001 #AbyawakashaWeeraCharikawa1 #ArtherCClark #SMBanduseela #SinhalaPoth #TharakaVidyawa

Weight 0.219 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “2001 අභ්‍යවකාශ වීර චාරිකාව-1”

Your email address will not be published. Required fields are marked *