,

12. 12. 12

රු1,600.00

  • Author: මංජුල සේනාරත්න
  • Publisher: Muses Publishing House (Pvt) Ltd.
  • Tenth Edition 2020
  • ISBN 978-955-3727-22-0
  • 423 pages

Out of stock

Author: මංජුල සේනාරත්න

Publisher: Muses Publishing House (Pvt) Ltd.

Tenth Edition 2020

ISBN 978-955-3727-22-0

423 pages

ලොව සුන්දරතම නගරය දරුණු හිම පතනයකින් වැසී ගත් දෙසැම්බරයක, නාඳුනන්නෙක් ඔවුන්ගේ ජීවිත බිලි ගත්තේ ය. ඔවුන්ගේ සිහින විනාශ කර දැමුවේ ය. බැලූ බැල්මට එය පරිපූර්ණ මිනී මැරුමකි. කිසිදු සැක සටහනක් නොමැත.

මිනීමරුවා පලපුරුදු අයෙකි. පැරිස් පොලිසියේ අපරාධ මර්ධන ඒකකයේ පොලිස් පරීක්ෂකවරු මේ අපරාධය දෙස සියක් ආකාරයකින් බැලූහ. හිම දියව ගොස් නගරයට හිරු පායා එන්නට පෙර අපරාධය විසඳා ගත යුතු ය.

එහෙත් ඔවුන් ඉදිරියේ වූයේ බිඳ දැමිය නොහැකි ශක්තිමත් පවුරකි. පිට වන්නට දොරටු නොමැති ප්‍රහේලිකාවක ඔවුහු පැටලී සිටියහ.

  1. 12. 12 – A PERFECT SUSPENSE THRILLER

#12.12.12 #ManjulaSenaratne #සිංහලනවකතා #SinhalaNawakatha #SinhalaPoth #121212 #12 12 12

Weight 0.460 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “12. 12. 12”

Your email address will not be published. Required fields are marked *