,

හෙට ඉරක් පායයි

රු300.00

  • Author: මහගම සේකර
  • Publisher: S. Godage & Sahodarayo
  • 9th Batch 2019
  • ISBN 955-20-4391-3
  • 130 Pages

Out of stock

Author: මහගම සේකර

Publisher: S. Godage & Sahodarayo

9th Batch 2019

ISBN 955-20-4391-3

130 Pages

 

කලකට ඉහතදී ගුවන් විදුලියෙන් ප්‍රචාරය වූ ගීත පහක් ද ( අංක 17, 41, 51, 53 සහ 69) වේදිකා ගත කරන ලද නාට්‍ය වලින් උපුටා ගත් ගීත තුනක් ද (අංක 30, 36 සහ 39) මේ පොතට ඇතුලත් ය.

අංක 2, 54 සහ 71 දරන පද්‍ය පහත නම් සඳහන් කවීන්ගේ රචනා ආශ්‍රයෙන් සකස් කරන ලදී.

Walt Whitman

Takuboku Ishikawa

Hakushu Kitahara

 

#HetaIrakPayai #MahagamaSekara #SinhalaPoth #OnlineBooks

Weight 0.134 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “හෙට ඉරක් පායයි”

Your email address will not be published. Required fields are marked *