,

හුස්ම

රු600.00

  • Author : සුනේත්‍රා තුෂාරි ඩයස් 
  • Publisher : Pehesara Publisher 
  • First Edition 2020
  • ISBN 978-954-7878-15-7
  • 192 Pages

Out of stock

Author : සුනේත්‍රා තුෂාරි ඩයස් 

Publisher : Pehesara Publisher 

First Edition 2020

ISBN 978-954-7878-15-7

192 Pages

පිණි වැස්ස වහින විට නිම්නය සීතලයි දුවන් එන මඳ පවන ඇස් අගිසි නලවාන ගිගුම් දෙන ප්‍රේමයේ සිරි සිරිය ඇහෙනවද හෙමින් නළලේ ඇන්ද හාදුවක රස්නෙ තාමත් දැනෙනවා වගෙය ළඟ නැතත් හැමදාම හැම රෑම හීනයෙන් හීනයට එමිය මම….

එදා අමතක වෙලා දමා ගිය ඔබේ හුස්මක් මගේ ළඟ නිදි ය.

#Husma #Sunethra ThushariDies #Sinhalapoth #Nawakatha

Weight 0.219 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “හුස්ම”

Your email address will not be published. Required fields are marked *