, , , ,

24.හිත ලෙඩ වුණාම කය ලෙඩ වුණාට වඩා අමාරුයි. කළ යුත්තේ කුමක් ද ? සහ තවත් දේශන

රු250.00

  • Author : සමරසිංහ ගුණසේකර
  • Publisher : Sunera Publishers
  • First Edition 2017
  • ISBN 978-955-0079-84-1
  • 128 Pages

Out of stock

Author : සමරසිංහ ගුණසේකර

Publisher : Sunera Publishers

First Edition 2017

ISBN 978-955-0079-84-1

128 Pages

 

Mental Suffering

හිත ලෙඩ වුණාම කය ලෙඩ වුණා වැඩිය අමාරුයි. කළ යුත්තේ කුමක්ද?

Muditha Sympathatic Joy

අනුන්ගේ දුකේදී දුක්වෙනවා වගේම අනුන්ගේ සතුටේදී සතුටු වන්න

Caring

සිල්පද වුණත් කඩ කරන්න සිදුවන අවස්ථා තිබෙනවා

Single Damma

තනිකඩයෝද මනුෂ්‍යයෝය. ඔබ මීට පෙර මේ ගැන සිතුවාද?

 

#HithaLedaVunamaKayaLedaUnataWadaAmaruiKalaYuththeKumakdaSahaThawathDeshana #SamarasingheGunasekara #SinhalaPoth #OnlineBooks

Weight 0.155 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “24.හිත ලෙඩ වුණාම කය ලෙඩ වුණාට වඩා අමාරුයි. කළ යුත්තේ කුමක් ද ? සහ තවත් දේශන”

Your email address will not be published. Required fields are marked *