, , ,

හැරී පොටර් සහ මායා ගල

රු600.00

  • Autho:  අභය හේවාවසම්
  • HARRY POTTER and the Lhilosopher’s Stone (By J K Rowling) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය
  • Publisher: Sarasavi Publications
  • Fifteenth Batch
  • ISBN 978-955-573-484-4
  • 386 Pages

Out of stock

Autho:  අභය හේවාවසම්

HARRY POTTER and the Lhilosopher’s Stone (By J K Rowling) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය

Publisher: Sarasavi Publications

Fifteenth Batch

ISBN 978-955-573-484-4

386 Pages

 

හැරී පොටර් සිතා සිටින්නේ තමන් සාමාන්‍ය දරුවෙකු බවයි, ඉතා දුක සේ තම පුංවි අම්මා සහ බාප්පාගේ නිවසේ ජීවත් වන ඔහු, එක් සද්දන්ත මිනිසෙකු විසින් බේරා ගනු ලබයි. ඉන්පසු ඉන්ද්‍රජාල විජ්ජා සහ වශීගුරුකම් පිළිබඳ තක්සලාවක් වූ හොක්වර්ට්ස් ආයතනයට හැරී ඇතුළු කරනු ලබයි. එහිදී කොයිස්ට් ක්‍රීඩා ශූරයකු බවට පත් වන හැරී පොටර් එම තරගය ප්‍රගුණ කරන්නේ මහා දුෂ්ඨ ඉන්ද්‍රජාලයෙකු සමඟ තම ජීවිතය පරදුවට තබා සටන් කරමිනි.

 

 

#HarryPotterSahaMayagala #AbayaHewawasam #ජේ.කේ.රෝලින් #ForKids #ReadingForKids #SinhalReadingForKids #LamaKatha #පරිවර්තන #Pariwarthana

Weight 0.440 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “හැරී පොටර් සහ මායා ගල”

Your email address will not be published. Required fields are marked *