, , ,

හැනාගේ සමුගැනීම

රු650.00

  • Author: සුනිලා විජේසිංහ 
  • 13 Reasons Why (by Jay Asher) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයකි.
  • Publisher: Sarasavi Publisher 
  • First Edition 2019
  • ISBN 978-955-31-1640-6
  • 347 Pages

Out of stock

Author: සුනිලා විජේසිංහ 

13 Reasons Why (by Jay Asher) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයකි.

Publisher: Sarasavi Publisher 

First Edition 2019

ISBN 978-955-31-1640-6

347 Pages

මහ සයුරක් නම් මගේ ආදරේ

ගොඩ බිමකට නම් එහි නෑ ඉඩ කඩ.

මහ කතක් නම් මගේ ආදරේ                                                                                                                                                           

කිසිවක් එහි නැත වැලි තලයම මිස.                              

රන් තරුවක් නම් මගේ ආදරේ                                                                                                                                                       

රෑ මැදියම පායයි, ඔබට එළිය ගෙන.

අත්තටු ලැබුණොත් මගෙ ආදරයට                                                                                                                                                   

 පියා සලන්නම් හනිකට, අහසට…    

#Hanagesamuganima #SunilaWijesinghe #SinhalaPoth#SinhalaPariwarthana #SinhalaNawakatha

Weight 0.401 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “හැනාගේ සමුගැනීම”

Your email address will not be published. Required fields are marked *