, ,

හා පැංචා

රු180.00

  • Author : රංජිත් ධර්මකීර්ති
  • Publisher : Sakila Publishers
  • Second Batch 2020
  • ISBN 978-955-1300-17-3
  • 16 Pages

Out of stock

Author : රංජිත් ධර්මකීර්ති

Publisher : Sakila Publishers

Second Batch 2020

ISBN 978-955-1300-17-3

16 Pages

මෙම ළමා කතාව ද  ළමුන්ගේ ආකල්ප හා  චර්යාවන් වෙනස්  කිරීමට සමත් දෘෂ්ටියකින් රචනා වී ඇත.රසවත් කතාවක් තුළින් ළමුන්ගේ මනස ,පරිසරය  හා සතුන්-සිවුපාවන් කෙරෙහි සංවේදී කරවන සුළු ආකල්පයකින් මෙම කතාවද රචනා කොට ඇත.

#HaPancha #RanjithDarmakeerthi #SinhalaPoth #LamaintaKiyaweemata

Weight 0.056 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “හා පැංචා”

Your email address will not be published. Required fields are marked *