, , ,

හරි පුදුම ඉස්කෝලෙ

රු580.00

  • Author : ලීලානන්ද ගමාච්චි
  • The Little Girl at the Window (by Totto – Chan) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය
  • Publisher : Wijesooriya Grantha Kendraya
  • Thirtieth Edition 2020
  • ISBN 978-955-962-549-0
  • 200 Pages

Out of stock

Author : ලීලානන්ද ගමාච්චි

The Little Girl at the Window (by Totto – Chan) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය

Publisher : Wijesooriya Grantha Kendraya

Thirtieth Edition 2020

ISBN 978-955-962-549-0

200 Pages

 

ජපානයේ ග්‍රන්ථ ප්‍රකාශන ඉතිහාසයේ වැඩිම අලෙවිය වාර්තා කරමින් රාජ්‍ය සම්මාන රැසක් දිනූ රසවත් කතා පොතකි. නිදහස, විනෝදය සහ ආදරය පාසලට කැඳවමින්, ජීවන ආස්වාදය හා මානව ප්‍රේමය අධ්‍යාපනයට මුසු කළ හැකි අන්දම අසිරිමත් පාසලක් තුළදී, දැරියක ලද සිත් පොළබවන අත්දැකිම් මගින් මෙහි විවරණය කෙරේ.

#HariPudumaIskole #LeelanandaGamachchi #LamaintaKiyaweemata 

Weight 0.210 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “හරි පුදුම ඉස්කෝලෙ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *