,

සෙංකඩගල යුගය

රු490.00

  • Author : එස්. කේ. ජයවර්ධන 
  • Publisher : Samanthi Publisher
  •  First Edition 2018
  • ISBN : 978-955-084-210-0
  • 156 Page 

Out of stock

Author : එස්. කේ. ජයවර්ධන 

Publisher : Samanthi Publisher

 First Edition 2018

ISBN : 978-955-084-210-0

156 Page 

මේ ශාස්ත්‍රීය ලිපිවල තේමා විවිධ ය. පළමු ලිපිය සෙංකඩගල ගමක් ලෙස බිහි වී ප්‍රාදේශීය රජුන් බලයට පත්වීම දක්වා සැඟවුණු තොරතුරු කියයි. දෙවන ලිපිය සෙංකඩගල කෝට්ටේ රාජ්‍යයෙන් නිදහස් කර ගැනීමට ජෝතිය සිටු ඇතිකළ අසාර්ථක කැරැල්ල ගැනයි. තුන්වන ලිපිය සීතාවක දෙල්ගමු විහාරයේ වැඩ සිටී දළදා හිමි සෙංකඩගල වැඩමවීම යන තොරතුරු කියයි. ගන්නෝරුව සටන සිදු වු සැබෑ බිම එහි තොරතුරු, කුඩාපොල හිමිගේ සැඟවී ගිය පැවිදි නාමය, සෙංකඩගල යුගයේ සිටි සඟරාජවරු සහ උප  සඟරාජවරු හඳුනා ගැනීමට දැරූ උත්සහයකි. අන්තිම ලිපිය මැද රට තුළ සිටි උගතුන්, ලේඛකයන් හා ඔවුන් ලියූ පොත් පිළිබඳ විමර්ශනයකි. 

#SenkadagalaYugaya #SKJayawardana #SriLankaweIthihasaya

Weight 0.181 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “සෙංකඩගල යුගය”

Your email address will not be published. Required fields are marked *