,

සුනිල් ශාන්ත – හෙළ ගීයේ මුඳුන් මුල සහ මුඳුන් මල

රු375.00

  • Author : විජිත් කුමාර් සේනාරත්න
  • Publisher : Fast Publishing (Pvt) Ltd 
  • First Edition 2019  
  • ISBN 989-955-677-871-7
  • 177 Pages

Availability: 2 in stock

Author : විජිත් කුමාර් සේනාරත්න

Publisher : Fast Publishing (Pvt) Ltd 

First Edition 2019  

ISBN 989-955-677-871-7

177 Pages

ඇත්තට මැ, සුනිල් සාන්තයන් ගැන සැකෙවින් හෝ තොරතුරු කියන්නට නම් වෙන මැ පොතක් ලිවිය යුතු යි.

මෙහි ලා කැපී පෙනෙන කරුණෙක් නම්, සුනිල් සාන්තයන් ගැන බොහෝ දෙනකු නො දන්නා තොරතුරු බොහොවක් මෙහි ඇතුළත් වැ තිබීම යි. මියැසි ඇජර කෙනකුන් ලෙස සුනිලුන් අගයන අතර ම ඔවුන් ගේ දිවියෙහි සුවිසෙසි කරුණු ද මතු කැර දක්වන්නට සේනාරත්නයන් සමත් වැ ඇති. ඇත්තට මැ, අදීන, සියත් කලාකරුවා කවරෙක් ද යනු මැනැවින් දක්වන කැටපතක් බඳු යැ මේ පොත.

විජිත් කුමාර් සේනාරත්නයන් ගේ මෙ පොත සුනිල් සාන්ත මෙහෙවර හදාරන්නන් හට අත්පොතක් වැ පවත්නා බව අප ගේ නොවක් හැඟුම යි. හෙළ මියැසි ළැදියන් ගේ පැසැසුම සේනාරත්නයනට එකතින් මැ හිමි යැ.

අරිසෙන් අහුබුදු 

#SunilSantha #VijithKumarSenarathna  #SinhalaPoth

 

Weight 0.219 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “සුනිල් ශාන්ත – හෙළ ගීයේ මුඳුන් මුල සහ මුඳුන් මල”

Your email address will not be published. Required fields are marked *