, , ,

සියයක් මොමිජි පත්

රු350.00

  • Author: නන්දන වීරසිංහ
  • Publisher: VAPA University Press
  • First Edition 2021
  • ISBN 978-624-5785-01-8
  • 138 Pages

Availability: 4 in stock

Author: නන්දන වීරසිංහ

Publisher: VAPA University Press

First Edition 2021

ISBN 978-624-5785-01-8

138 Pages

 

හයිකු කවියේ අතිසූක්ෂ්ම ලෝකාවේක්ෂණයට නො දෙවෙනි පහළ කිරීම්. ඉන් වසර දහසකටත් පෙරාතුව පහළ වූ වකා හෙවත් ටන්කා කවියේ දැක්ක හැකි වේ. එවක බෙහෙවින් ප්‍රඥාසම්පන්න කිවිවරු පවා ස්වකීය ඥාන මහිමයේ ඖදාර්යයෙන් සිය කවිය පුරවා ලීමට යන්න නොදැරූ හ. අරුණෝදයේ පළමු දිලිසුමත්, උණ වදුලේ සර සර මතුරත්, දුර ඇසෙන මුවකු ගේ කම්පා නාදයත් ඔවුනට රිසි විය. ප්‍රකෘතියෙන් වියෝ වූ මනැසකින් නො ව, ස්වභාව ලෝකය හා කවියා ඒකත්වයක පිහිටා බිහි කළ කාව්‍ය විධියක් සේ අප වකා කවිය වටහාගත යුතුය.

#SiyayakMomijiPath #NandanaVeerasinghe #SinhalaPoth #OnlineBooks

Weight 0.176 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “සියයක් මොමිජි පත්”

Your email address will not be published. Required fields are marked *