, , , ,

සිනාසෙන සුදු හාමුදුරුවන් සමඟ භාවනා කරන්න එන්න සහ තවත් දේශන

රු250.00

  • Author : සමරසිංහ ගුණසේකර
  • Publisher : Sunera Publishers
  • First Edition 2017
  • ISBN 978-955-0079-83-4
  • 144 Pages

Availability: 1 in stock

Author : සමරසිංහ ගුණසේකර

Publisher : Sunera Publishers

First Edition 2017

ISBN 978-955-0079-83-4

144 Pages

 

Meditation and the mind

භාවනාව කුමක් සඳහා ද?

Do not try to meditate

භාවනා කරන්න වෑයම් කරන්න එපා

Guided meditation

සිනාසෙන සුදු හාමුදුරුවන් සමඟ විනාඩි 10 ක් භාවනා කරමු

The Basic Meditation

භාවනාවට අත්වැලක්

 

#SinasenaSuduhamuduruwanSmagaBhavanaKarannaEnnaSahaThawathDeshana #SamarasingheGunasekara #SinhalaPoth #OnlineBooks

Weight 0.174 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “සිනාසෙන සුදු හාමුදුරුවන් සමඟ භාවනා කරන්න එන්න සහ තවත් දේශන”

Your email address will not be published. Required fields are marked *