, ,

සිංහල සාහිත්‍යයේ නැගීම

රු400.00

  • Author : මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ
  • Publisher : Sarasa Publishers
  • Eighteenth Batch 2016
  • ISBN 978-955-0201-71-6
  • 321 Pages

Out of stock

Author : මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ

Publisher : Sarasa Publishers

Eighteenth Batch 2016

ISBN 978-955-0201-71-6

321 Pages

 

“1945 පළ කරන ලද සිංහල සාහිත්‍යයේ නැඟීම සියවස් ගණනක් පැරණි සිංහල සාහිත්‍යය දෙස 21 වන සියවසෙහි විසූ ප්‍රාඥයෙකු හෙළන අවලෝකනයක් මෙන්ම එවන්නෙකු සිය මුළු අතීතය දෙසට ම හෙළන අවලෝකනයක් ලෙස ද හැඳින්වීම නිවැරදි ය. මෙහි දී වික්‍රමසිංහ සියවස් ගණනක් පැරණි සිංහල සාහිත්‍යය දෙස බලන්නේ ඒ සියවස් ගණන තුළ අඛණ්ඩව ගලා ආ ජාතික අධ්‍යාත්මය නොසිඳී පැවතෙමින් ආ සිංහල ලකුණ කුමක් දැයි වටහා ගනු පිණිස ය. මේ කාර්යය සඳහා සිංහල සාහිත්‍යය උපයෝගී කර ගැනීම, ප්‍රාඥයෙකු වශයෙන් වික්‍රමසිංහ සතු අන්තර් ඥානය විදහා දක්වන්නකි.”

ගුණදාස අමරසේකර

#SinhalaSahithyayeNegeema #MartinWickramasinghe #SinhalaPoth #OnlineBooks

Weight 0.367 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “සිංහල සාහිත්‍යයේ නැගීම”

Your email address will not be published. Required fields are marked *