, , , ,

සිංහල විචාර මඟ

රු350.00

  • Author : මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ
  • Publisher : Sarasa Publisher
  • Sixth Batch 2021
  • ISBN : 978-955-0201-79-2
  • 191 Pages

Availability: 2 in stock

Author : මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ

Publisher : Sarasa Publisher

Sixth Batch 2021

ISBN : 978-955-0201-79-2

191 Pages

” ස්වාධීන සිංහල විචාර කලාවක් ගොඩනඟා ගත හැකි ය යන්න මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ මහතා තුළ පැවති තිර අදිටනකි. සිංහල සාහිත්‍යයේ නැඟීම ග්‍රන්ථයෙන් ආරම්භ කොට සිංහල විචාර මඟ ඔස්සේ මුහුකුරා ගොස් නවකථාංග හා විරාගයෙන් පරිපාකයට පත් වූයේ ඒ අදින විචාර කලාවයි.

‘ සිංහල විචාර මඟ ‘ වූ කලී අයාලේ ගොස් ඇති අපේ විචාර කලාව යා යුතු නිවැරදි මං හසර කියා දෙන අගනා ශාස්ත්‍රීය ග්‍රන්ථයකි.

#SinhalaVicharaMaga #SinhalaWicharaManga #MartinWickramasinghe #SinhalaPoth #OnlineBooks

 

Weight 0.227 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “සිංහල විචාර මඟ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *