,

සිංහල ඉතිහාසයේ අවිඳු මූලාශ්‍ර හා ද්‍රවිඩ නිජබිම් ඉතිහාසයේ විද්‍යාත්මක පදනම

රු750.00

  • Author : පී.එස්.ටී. චූලවංශ
  • Publisher : Samanthi Publishers
  • First Edition 2018
  • ISBN 978-955-084-202-5
  • 270 Pages

Out of stock

Author : පී.එස්.ටී. චූලවංශ

Publisher : Samanthi Publishers

First Edition 2018

ISBN 978-955-084-202-5

270 Pages

#SinhalaIthihasayeAwiduMulashrahaDrawidaNijabimIthihasayeWidyathmakaPadanama #PSTChulawansha #SinhalaPoth #SriLankaweIthihasaya

 

Weight 0.319 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “සිංහල ඉතිහාසයේ අවිඳු මූලාශ්‍ර හා ද්‍රවිඩ නිජබිම් ඉතිහාසයේ විද්‍යාත්මක පදනම”

Your email address will not be published. Required fields are marked *