, ,

සැඟවුණු නිම්නයේ අබිරහස

රු220.00

  • Author : පී.බී. සේනානායක
  • Publisher: Tharanga Publishers
  • New Edition 2020
  • ISBN 978-955-657-275-9
  • 94 Pages

Out of stock

Author : පී.බී. සේනානායක

Publisher: Tharanga Publishers

New Edition 2020

ISBN 978-955-657-275-9

94 Pages

“ රථයක ඉදිරි පහන් ආලෝකය පඳුරු අතරින් යන්තමින් පෙනුණේ ය. රළු භූමිය මතින් මහත් අපහසුවෙන් ඉදිරියට ඇදෙන රථයක හඬ ඉක්බිති ඇසිණ. තවත් මොහොතකින් ඉදිරි පහන් හැරෙන්නට මුළුමනින් ම අඳුරු කළ විශාල රථයක් ඔවුන් සිටි තැන පසු කොට ගියේ ය.

 

#SegawunuNimnayeAbirahasa #PBSenarathna #SinhalaPoth #LamaintaKiyaweemata

 

Weight 0.101 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “සැඟවුණු නිම්නයේ අබිරහස”

Your email address will not be published. Required fields are marked *