, , , , , ,

සාර්ථකත්වය අත්දැකීමට නම්

රු350.00

  • Author: සිරිසේන රත්නායක
  • YOUR RIGHT TO BE RICH ( By NAPOLEON HILL) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය
  • Publisher : පහන්  ප්‍රකාශන
  •  First Edition 2016
  • ISBN 978-955-667-258-9
  • 160  Pages

Out of stock

Author: සිරිසේන රත්නායක

YOUR RIGHT TO BE RICH ( By Napolian Hill) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය

Publisher : පහන්  ප්‍රකාශන

 First Edition 2016

ISBN 978-955-667-258-9

160  Pages

යමක් ආරම්භ කරන විට ඉදිරියේ පවත්නා සියල්ලක්ම දක්නට නොහැකි බව තේරුම් ගත යුතුය. අර්ධ කවාකාර මාවතක රිය පදවන්නෙකුට ඒ මාවතේ පෙනෙන්නේ ඉතා සුඵ ⁣කොටසක් පමණි. ඒ නිසා ඔහු රිය පැදවීම නතර කරන්නේද….? ගමන අත් නොහැර රිය පදවන විට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඉදිරිය පෙනේ.

#SarthakathwayaAthdakeemataNam #SirisenaRathnayaka #PariwarthanaPoth 

Weight 0.193 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “සාර්ථකත්වය අත්දැකීමට නම්”

Your email address will not be published. Required fields are marked *