,

සාපේක්ෂණී

රු550.00

  • Author : සයිමන් නවගත්තේගම
  • Publisher : Fast Publishing (Pvt) Ltd 
  • Fourth Batch 2012
  • ISBN 978-955-677-112-1
  • 375 Pages

Availability: 3 in stock

Author : සයිමන් නවගත්තේගම

Publisher : Fast Publishing (Pvt) Ltd 

Fourth Batch 2012

ISBN 978-955-677-112-1

375 Pages

දුක්ගන්නාරාළ පවුලක ඉපදුන හෙයින්, ඇය තුළ ඇති වූ චරිතාංගවලට ද වඩා මේ කුමරිය තුළ තවත් වූ විශේෂාංගයක් විය. එනම් ඇය එම ජනපදයේ ලස්සන ම කුමරිය වීම යි. පංච කල්‍යාණය කියන්නේ කුමක්දැයි දැනගැනීමට රුචි කෙනෙකු වෙත් නම් ඇය දෙස බැලීම සෑහේ. 

 

#Sapekshani  #SaimanNawagaththegama #SinhalaPoth

Weight 0.439 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “සාපේක්ෂණී”

Your email address will not be published. Required fields are marked *