, ,

සසර

රු450.00

  • Author : ටී.බී. ඉලංගරත්න
  • Publisher : M.D Gunasena Publishers
  • Nine Batch 2019
  • ISBN : 955-21-0901-9
  • 183 Pages

Out of stock

Author : ටී.බී. ඉලංගරත්න

Publisher : M.D Gunasena Publishers

Nine Batch 2019

ISBN : 955-21-0901-9

183 Pages

‘ ඕ කැඩපත වෙත ගොස් පිළිරුව දෙස විපරම් කළාය. ඇගේ මුහුණෙහි අලුත් පැහැයක් දිසි විය දෑසෙහි අලුත් කාන්තියක් පළවිය. මුව මඬලින් අලුත් බලාපොරොත්තුවක් එළි විය. ඕ කඩිසර පියවරින් ඔබ මොබ යමින් දවසට සැරසුණාය.’

#Sasara #TBIlangarathna #SinhalaPoth #OnlineBooks

Weight 0.142 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “සසර”

Your email address will not be published. Required fields are marked *