, , , ,

සරල ජීවිතය සුන්දරයි. පහසුයි. වියදම් අඩුයි. සහ තවත් දේශන

රු250.00

  • Author : සමරසිංහ ගුණසේකර
  • Publisher: Sunera Publishers
  • First Edition 2018
  • ISBN 978-955-0079-92-6
  • 120 Pages

Out of stock

Author : සමරසිංහ ගුණසේකර

Publisher: Sunera Publishers

First Edition 2018

ISBN 978-955-0079-92-6

120 Pages

 

Dealing with unhappiness and worries

දුක් කරදර කියා කියන්නේ අපට පාඩම් කියා දෙන අපේම ගුරුවරු

Motivation

ජීවිතය ගැන කලකිරුණොත් සුදු හාමුදුරුවන් දෙසූ මඟදැක ජීවිතය අර්ථවත් කර ගන්න

What to do when everything falling apart

කර කියා ගන්නට කිසිවක් නැති විට කළ යුත්තේ මෙයයි.

Living simply

සරල ජීවිතය සුන්දරයි. පහසුයි. වියදම් අඩුයි.

 

#SaralaJeewithayaSundaraiPahasuiViyadamAduiSahaThawathDeshana #SamarasingheGunasekara #SinhalaPoth #OnlineBooks

Weight 0.153 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “සරල ජීවිතය සුන්දරයි. පහසුයි. වියදම් අඩුයි. සහ තවත් දේශන”

Your email address will not be published. Required fields are marked *