,

සන්ධ්‍යා සහ වින්ධ්‍යා

රු350.00

  • Author : සයිමන් නවගත්තේගම
  • Publisher : Fast Publishing (Pvt) Ltd 
  • Secound Batch 2019
  • ISBN 978-955-677-226-5
  • 231 Pages

Availability: 2 in stock

Author : සයිමන් නවගත්තේගම

Publisher : Fast Publishing (Pvt) Ltd 

Secound Batch 2019

ISBN 978-955-677-226-5

231 Pages

සයිමන් නවගත්තේගමයන් ගේ නොපළ කෘතියක් වූ සන්ධ්‍යා සහ වින්ධ්‍යා නිවුන් සොහොයුරියන් දෙදෙනෙකු පිළිබඳ වෙනස් මඟක් ගත් නව ආරක නවකතාවකි. 

#SandyaSahaVindya  #SaimanNawagaththegama #SinhalaPoth

Weight 0.272 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “සන්ධ්‍යා සහ වින්ධ්‍යා”

Your email address will not be published. Required fields are marked *