, , , ,

සදහටම රමෝනා

රු600.00

  • Author: ගංගා නිරෝෂිණී සුදුවැලිකන්ද
  • Ramona Forever (by Beverly Cleary) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය
  • Publisher: Little House Publishers (Private) Limited
  • Frist Edition 2020
  • ISBN 978-624-5173-16-7
  • 235 Pages

Out of stock

Author: ගංගා නිරෝෂිණී සුදුවැලිකන්ද

Ramona Forever (by Beverly Cleary) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය

Publisher: Little House Publishers (Private) Limited

Frist Edition 2020

ISBN 978-624-5173-16-7

235 Pages

 

ඊළඟට සිදු වන්නේ කුමක් ද?

හෝවි කෙම්ප් ගේ අබිරහස් බාප්පා සවුදි අරාබියේ සිට පැමිණි මොහොතේ පටන් රමෝනා ගේ ජීවිතය වෙනස් වෙයි. රමෝනා ගේ අම්මා රහස් දුරකතන සංවාදවල යෙදෙයි. අතුරුපස කෑම නතර කරයි. බී පුංචි ද රහසක් සඟවාගෙන සිටියි. පුදුම වන්නට කාරණා කොතරම් තිබුණත්, ප්‍රීතියෙන් සිටින, අන් අයට උදව් කරන ළමයකු වීම රමෝනා ගේ අධිෂ්ඨානයයි. ඈ ප්‍රියමනාප, එඩිතර හෝ ඇතැම් වේලාවට මෝඩ අපරීක්ෂාකාරී වැඩ කරන දැරියක වුවත්, ඈ හැමදාමත් අපුරු රමෝනා යි – සදහට ම!

 

#SadahatamaRamona #GangaNiroshiniSuduwalikanda #බිවර්ලික්ලේරි #LamaPoth #LamaKatha

Weight 0.230 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “සදහටම රමෝනා”

Your email address will not be published. Required fields are marked *