සත දහය

රු60.00

  • Author : රංග වික්‍රමසිංහ
  • Publisher : Sarasa Publishers
  • Fourth Batch 2014
  • ISBN 978-955-695-004-5
  • 17 Pages

Availability: 1 in stock

Author : රංග වික්‍රමසිංහ

Publisher : Sarasa Publishers

Fourth Batch 2014

ISBN 978-955-695-004-5

17 Pages

 

වැඩිහිටියෙකු දුරදිග නොසිතා කළ ක්‍රියාවක් නිසා දරුවකුට අත් වූ විපතක් ගැන කියැවෙන මෙම කතාව සැබෑ අනුවේදනීය අත්දැකීමක් පසුබිම් කොටගත් නිර්මාණයකි.

 

#SathaDahaya #RangaWickramasinghe #SinhalaPoth #OnlineBooks

 

Weight 0.036 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “සත දහය”

Your email address will not be published. Required fields are marked *