, , , , ,

සතුට බෙදන පොලියානා

රු860.00

  • Author: කත්‍යානා අමරසිංහ
  • Pollyanna Grows Up (by Eleanor H Porter) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය
  • Publisher: Wijayasooriya Grantha Kendraya
  • Sixteenth Batch 2022
  • ISBN 978-955-652-251-8
  • 184 Pages

Out of stock

Author: කත්‍යානා අමරසිංහ

Pollyanna Grows Up (by Eleanor H Porter) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය

Publisher: Wijayasooriya Grantha Kendraya

Sixteenth Batch 2022

ISBN 978-955-652-251-8

184 Pages

පොලියානාගේ ජීවන වෘතාන්තයේ මැද භාගය සතුට බෙදන පොලියානා ලෙසින් පාඨකයන් අතට පත් වේ. තුරුණු විය අද්දරට සේන්දු වෙමින් සිටින තැනැත්තියකගේ සිතිවිලි පහළ වන අන්දම හා ඒවා හැසිරෙන ආකාරය – තමා අවට පරිසරය ජීවිතයට බලපෑම් කරන අන්දම – කදිමට මෙහි නිරූපිතය.

හොඳ සාහිත්‍ය කෘතියකින් ජීවිත අරුත් රසයෙන් යුත් වින්දනයක් පාඨකයාට උරුම වේ. එය පාඨකයාගේ ජීවන අත්දැකීම් පුළුල් කිරීමටද හේතු වේ. යොවුන් පාඨකයන්ට අර්ථ සම්පන්න සාහිත්‍ය කෘතියක් ලෙස පොලියානා කතා මාලාව හැඳින්විය හැකිය. මෙහි අවසන් භාගය ජිම් සහ පොලියානා ලෙසින් පළ වී තිබේ.

#SathutaBedanaPoliyana #KathyanaAmarasingha #lamaPoth #LamaKatha

Weight 0.225 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “සතුට බෙදන පොලියානා”

Your email address will not be published. Required fields are marked *