, , ,

සත් සුමිතුරෝ

රු280.00

  • Author: සුදත් රොහාන්
  • The Secret Seven  (by Enid Blyton) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය
  • Publisher: Tharanga Publishers
  • First Edition 2003
  • ISBN  – Unknown
  • 135 pages

Out of stock

Author: සුදත් රොහාන්

The Secret Seven  (by Enid Blyton) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය

Publisher: Tharanga Publishers

First Edition 2003

ISBN  – Unknown

135 pages

ඒ ශීත ඍතුවේ දවසක හිම වලින් වැසුණු උද්‍යානය කෙළවරේ තියෙන පාළු බංගලාව පැත්තෙන් මහා අත්භූත හඬක් ඇසෙන්න පටන් ගත්තා. කවුරුත් ඒ බංගලාව පැත්තට යන්න කැමති වුණේ නෑ. බංගලාව මුර කරන්නේ හරිම නපුරු මුර කාරයෙක්. මේ අත්භූත හඬ ගැන විමසිලිමත් වුණු සත් සුමිතුරන් පිරිස එක්තරා රාත්‍රියක දී බංගලාව ආක්‍රමණය කළා. එහි දී ඔවුන්ට බිං ගෙයක සඟවා සිටින හරි ම අපූරු හිරකාරයෙක් හමු වුණා. මේ හිරකාරයා කවුද?

#SathSumithuro #SudathRohan

Weight 0.130 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “සත් සුමිතුරෝ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *